Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2017CZ103049
Author(s)Vepřek, Miroslav
Title

Českohlaholské písemnictví Emauzského kláštera a jeho jazyková podoba

PublishedKarel IV. a Emauzy : Liturgie - text - obraz, Praha, Artefactum 2017, s. 29-38
Languagecze
Classification (CZ)Církevní slovanština
Jednotlivá období, osobnosti, díla
Srbocharvátština
Classification (EN)Church Slavonic
Particular periods, personalities, works
Serbo-Croat
Subjectsslovanština církevní; čeština stará; redakce charvátská; chorvatština stará; pravopis; reformy pravopisné; památky českohlaholské; hlaholice; liturgie
Subjects (DE)Altkirchenslawisch; Alttschechisch; Rechtschreibung
NoteTři jazyky užívané v klášteře: církevní slovanština chorvatské redakce (liturgický jazyk), stará chorvatština a stará čeština; dochované jazykově čes. památky z knihovny kláštera (Českohlaholský kolofon Remešského evangeliáře, Emauzský hlaholský nápis /stč. Desatero/, Česká bible hlaholská, Staročeský hlaholský Comestor, Pasionál, Zlatá legenda), poznámky k pravopisu a hlaholici užité v těchto památkách
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/103049
PURLCitation link