Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Církevní slovanština provides 380 hits
1

Staroslověnský Život Benediktův

Bláhová, Emilie, in: Slavia, 61, č. 4, 1992, s. 395-408
2

Church Slavonic

MacRobert, C. M., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 2, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 554-555
3

Církevní slovanština - jazyk "cestovatelů"a "jazyk-cestovatel"

Trösterová, Zdeňka, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 70-74
4

Význam Šafaříkovy sbírky rukopisů pro paleoslovenistiku

Bláhová, Emilie, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 147-152
5

Sistema glagol'nogo udarenija v novom russkom cerkovnoslavjanskom jazyke

Zbiralova, Dana, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 83-110.
6

K určeniu, interpretácii a datovaniu Ostrožnických zlomkov

Matejko, Ľubor, in: Slavica Slovaca, 30, č. 1, 1995, s. 4-15
7

Cerkevnoslovjanskij jazyk

Pikkio, Rikkardo, in: Vestnik Moskovskogo universiteta, č. 6, 1995, s. 135-170
8

Církevněslovanské písemnictví v přemyslovských Čechách

Hauptová, Zoe, in: Jazyk a literatura v historické perspektivě, Ústí n. Labem, PF UJEP ; 1998, s. 5-42.
9

Církevněslovanská literatura - slepá ulička na prahu české kultury?

Konzal, Václav, in: Speculum medii aevi, Praha, Koniasch Latin Press ; 1998, s. 150-162
10

Lingua e tradizione nell'"Izgovorenie"sulla chiesa loretana contenuto nel "Libro od mnozijeh razloga"

Graciotti, Sante; Sgambatti, Emanuela, in: Slavia, 61, č. 4, 1992, s. 509-518