Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for redakce charvátská provides 69 hits
1

K počátkům hlaholského písemnictví u Charvátů

Bauerová, Helena, in: Příspěvky ke slovanské filologii, Brno, Ústav slavistiky FF MU ; 1999, s. 21-25
2

Passio s. Machabaeorum u hrvatskoglagoljskim brevijarima

Badurina-Stipčević, Vesna, in: Slavia, 74, č. 2-3, 2005, s. 359-366
3

Hrvatsko-glagoljska liturgijska književnost. Rasprave i prinosi. Knjiga 1

Tandarić, Josip Ed. Bašić, Petar Zagreb 1993
4

Knjiga o Jobu u hrvatskoglagoljskoj književnosti

Kiš, Antonija Zaradija Zagreb 1997
5

Homilie v Propriu de tempore charvátskohlaholských breviářů

Stankovska, Petra, in: Drugi hrvatski slavistički kongres : Zbornik radova, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo 2001, s. 269-274
6

Dvojí překlady v chorvatskohlaholských středověkých památkách

Stankovska, Petra, in: Mnogokratnite prevodi vo južnoslavjanskoto srednovekovie : Dokladi ot meždunarodnata koferencija Sofija, 7-9 julja 2005 g, Sofija, GoreksPres ; 2006, s. 211-220
7

Oblikovanje i sastav natuknice - Content and organisation of dictionary. Alphabetarum synopsis

Mareš, František Václav, in: Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije 1 : Uvod, Zagreb, Staroslavenski zavod Hrvatskoga filološkog inst. 1991, s. 8-18, 19-30, 46-47
8

Slovník církevněslovanského jazyka chorvatské redakce. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije

Nazor, Anica, in: Slovník jazyka staroslověnského - historie, osobnosti a perspektivy, Praha, SÚ AV ČR 2016, s. 175-186
9

Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije 1. Uvod

Editor Grabar, Biserka Zagreb 1991
10

Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije 1. Uvod

Editor Grabar, Biserka Zagreb 1991