Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Church Slavonic provides 1036 hits
1

Nazvanija na bogoslužebnite kalendari v slavjanskite rüakopisni evangelija

Dogramadžieva, Ekaterina, in: Slavia, 61, č. 4, 1992, s. 425-434
2

O možnostech správně poznat parole jazyků minulosti

Šaur, Vladimír, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 199-204
3

Šťastie cyrilometodského dedičstva

Šišuláková, M. Mareš, František Václav, in: Slovenský deník, 1993, 20.9.1993
4

Od rabotata vrz rečnikot na makedonskite bibliski tekstovi

Ribarova, Zdenka, in: 18 naučna diskusija (Ochrid, 12-14 avgust 1991 g.), Skopje, 1992, s. 157-164
5

K rekonstrukci Abecední modlitby Konstantina Prěslavského

Tkadlčík, Vojtěch, in: Slavia, 61, č. 4, 1992, s. 363-373
6

Nově objevený unikátní staroslověnský rukopis ze 17. století

Boková, Eva, in: Studentská jazykovědná konference : Ostrava 8. 12. 1997, Ostrava, OU ; 1998, s. 7-16.
7

K názorům na nejstarší fázi cyrilometodějských vlivů v Polsku

Bauerová, Helena, in: České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti [ČPolSlJ] : Sborník referátů z mezinárodního odborného semináře uspořádaného u příležitosti sedmdesátin prof. PhDr. Edvarda Lotka, CSc., na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci dne 20. února 2002, Olomouc, UP ; 2003, s. 183-187
8

Staroslověnské a církevněslovanské termíny pro eucharistii

Hauptová, Zoe, in: Slavia, 74, č. 2-3, 2005, s. 265-270
9

Český podíl na církevněslovanské kultuře

Jakobson, Roman, in: Co daly naše země Evropě a lidstvu 1 [Co daly naše země... 1] : Od slovanských věrozvěstů k národnímu obrození, Praha, Evropský literární klub ; 1998, s. 22-45
10

Cyrilometodějské písemnictví na Velké Moravě

Večerka, Radoslav, in: Morava '91 (Ostrava), 1991, s. 3