Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for čeština stará provides 1802 hits
1

Na okraj olomouckých exemplářů Knihy tovačovské

Pumprla, Václav, in: Morava na prahu nové doby : Sborník příspěvků z konference 22.-23. 6. 1994 u příležitosti 500. výročí úmrtí Ctibora Tovačovského z Cimburka, Přerov, Muzeum Komenského ; 1995
2

Tovačovská kniha ve fondech Státního okresního archivu v Přerově

Lapáček, Jiří, in: Morava na prahu nové doby : Sborník příspěvků z konference 22.-23. 6. 1994 u příležitosti 500. výročí úmrtí Ctibora Tovačovského z Cimburka, Přerov, Muzeum Komenského ; 1995
3

Škola a žák ve světle staročeských pramenů

Braunšteinová, Zlata; Černá, Alena M.; Homolková, Milada, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 1, 1998, s. 6-10
4

Zajímavý, provenienčně rychnovský, starý tisk - Každodenní Chléb Mariánský nazvaný

Jarý, Vladimír, in: Dr. Bedřišce Wižďálkové : Přátelé a spolupracovníci k jejímu významnému životnímu jubileu, Praha, NK ČR ; 1996, s. 18-24.
5

Określenia Boga w Psałterzu Wittenberskim

Ruczaj, Alicja, in: Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 75 rocznicy powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i 5 rocznicy powołania Katedry Filologii Słowiańskiej, Poznań, 22-24 września 1994, Poznań, Polinfo ; 1999, s. 149-156
6

Ještě k té úrodě

Cejnar, Jiří; Marvan, Jiří, in: Lidová demokracie (Praha), 1960, 3.11.1960
7

Přednáškové odpoledne "Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází)"uspořádané 20. listopadu 2014 ve spolupráci oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR a Jazykovědného sdružení

Černá, Alena M., in: Jazykovědné aktuality, 52, č. 1-2, 2015, s. 21
8

K textu agitačního spisu Krátké sebránie z kronik českých

Kvítková, Naděžda, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 88-93
9

"Služba má, múdří a opatrní susedé milí", aneb listy Jindřicha IV. z Hradce do Českých Budějovic

Kolda, Vlastimil, in: Výběr (České Budějovice), 32, č. 3, 1995, s. 162-167
10

Z historie po současnost Staročeského slovníku

Kouba, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 79-81