Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Srbocharvátština provides 510 hits
1

Kajkavski toponimi u dakovštini u popisnicama 1702 I srednjemu vijeku

Šimundič, Mate, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, 127 s.
2

O nekim načelnim nesporazumima oko hrvatskoga književnog jezika

Sesar, Dubravka, in: Opera Slavica, 6, č. 4, 1996, s. 39-44
3

Za "vlastenecká"jména bude odměna

in: Lidové noviny (Praha), 22, 2009, 5.2.2009
4

Prezentativi evo, eto, eno

Kordić, Snježana, in: Slavia, 66, č. 2, 1997, s. 183-196
5

Pridjevi u "Spovidi općenoj"

Hudeček, Lana, in: Rasprave Zavoda za jezik (Zagreb), 21, 1995, s. 67-78
6

Bůh v chorvatských biblických příslovích a frazeologismech

Fink, Željka Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 8, č. 5, 1997-98, s. 133-140
7

Poreklo i funkcija vrste novih predloga u srpskom jeziku

Jelínek, Milan, in: Srpska autobiografska književnost i vrste reči u srpskom jeziku : Teze i rezimei, Beograd, 1997, s. 49-50
8

Przysłówki pochodzenia tureckiego w serbsko-chorwackim

Długosz, Anna, in: Opera Slavica, 7, č. 2, 1997, s. 12-24
9

Zu einigen Balkanismen in Karadžićs Sammlung

Horálek, Karel, in: Sprache, Literatur, Folklore bei Vuk Stefanović Karadžić : Beiträge zu einem internationalen Symposium, Wiesbaden, Harrassowitz ; 1989, s. 269-276
10

Međuzavisnost tipa teksta i forme antroponima u savremenom srpskom jeziku

Ćorić, Božo, in: Slavia, 66, č. 3, 1997, s. 285-292