Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Jednotlivá období, osobnosti, díla provides 1244 hits
1

Jan Amos Komenski i češkajat ezik v epochata na chumanizma

Bujukliev, Ivan, in: Ezik i literatura (Sofija), 47, č. 5, 1992, s. 76-80
2

Svědectví o době předbělohorské v kázáních Mikuláše Krupěhorského

David, Milan, in: Výběr (České Budějovice), 33, č. 1, 1996, s. 30-35
3

The treatment of participles in Nudožerský's Grammaticae bohemicae..., Blahoslav's Grammatika česká and Rosa's Čechořečnost

Smith, Nancy S., in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 81-91
4

Tendence k stylové diferenciaci v textu Frantových práv

Černá, Alena M., in: Listy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 38-42
5

Textologická studie ke kázání údajně Husovu

Daňhelka, Jiří, in: Česká literatura, 40, č. 1, 1992, s. 25-36
6

Symbolika drahokamů a barev v Životě svaté Kateřiny

Petrů, Eduard, in: Slavia, 64, č. 4, 1995, s. 381-387
7

Jazyková stránka cestopisu Oldřicha Prefáta z Vlkanova "Cesta z Prahy do Benátek"

Koblížek, Vladimír, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 104-108
8

Jazyková stránka cestopisu Martina Kabátníka

Kvítková, Naděžda, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 78-83
9

K textu agitačního spisu Krátké sebránie z kronik českých

Kvítková, Naděžda, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 88-93
10

Z táborské smolné knihy

Vondrák, Karel, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 9-19.