Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for C8840 provides 162 hits
51

Český typ jazyka církevněslovanského, jeho památky a význam

Weingart, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 163-166
52

Česká a slovenská literární komparatistika 20. století

Zelenka, Miloš - Referati na makedonskite slavisti za XIV-ot meǵunaroden slavistički kongres vo Ochrid, 10–16 septemvri 2008 godina = Macedonian Contributions to the 14th International Congress of Slavists held in Ohrid from 10 to 16 September 2008 (2008), 527–532
53

Nové tendence v rozvoji současné české onymie

Harvalík, Milan - Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky : IV. česká onomastická konference 15.–17. září 2009, Ostrava : sborník příspěvků (2010), 179–186
54

Slika Balkana u češkoj putopisnoj književnosti

Korda-Petrović, Aleksandra Lj. - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2013), 61–76
55

Tendencii razvitija russkoj frazeologii : (na fone češskoj)

Stěpanova, Ludmila - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 82 (2013) 1/2, 203–212
56

Phonological Aspects of Foreign Borrowings in Polish and Czech

Cubberley, Paul - Australian Slavonic and East European Studies : (Formerly Melbourne Slavonic Studies) : Journal of the Australian and New Zealand Slavists Association and of the Australasian Association for the Study of Communist and Post-Communist Societies 12 (1998) 1, 47-79
57

Ideja slavjanskoj obščnosti v češskoj mysli srednevekov’ja

Meľnikov, Grigorij Pavlovič - Slavjanskije literatury, kuľtura i foľklor slavjanskich narodov : XII meždunarodnyj s`jezd slavistov (Krakov, 1998) : doklady rossijskoj delegacii (1998), 304-320
58

Perevody Vladimira Vysockogo v češskoj receptivnoj srede

Filipová, Helena - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 72 (2003) 2, 240–241
59

Česká barokní homiletika : (dosavadní výzkum a výhledy)

Pavera, Libor - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 243–256
60

Česká Vídeň jako součást zvláštního meziliterárního společenství?

Černý, Marcel - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 185–198