Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for C8840 provides 162 hits
11

Jednotnost české literatury

Pražák, A. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 139
12

Methodický ráz literárněhistorické vědy české

Weingart, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 168-169
13

Česko-slovensko-polská jazyková interference na území polsko-českého přechodného pásu

Davidová, Dana - Časopis pro moderní filologii 76 (1994) 1, 28-34
14

Genese romantického hrdiny v české literatuře : (příspěvek k otázce specifičnosti českého romantismu)

Vodička, F. - Československé přednášky pro IV. mezinarodní sjezd slavistů v Moskvě (1958), 311-331
15

Současná česká dialektologie : po Českém jazykovém atlasu Slovník nářečí českého jazyka

Kloferová, Stanislava - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 82 (2013) 1/2, 169–174
16

K česko-ukrajinským jazykovým kontaktům

Anderš, Josef - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 19-23
17

Hybrid Conditionals in Czech and Russian

Ueda, Masako - American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August - September 1998 : Literature, Linguistics, Poetics (1998), 540-554
18

České gramatické myšlení v XVII. století

Vintr, Josef - Wiener Slavistisches Jahrbuch (1997), 219-231
19

Prosodic Effects in Czech Morphology

Bethin, Christina Y. - American Contributions to the 13th International Congress of Slavists : Ljubljana, August 2003 (2003), 9–22
20

Czech Negative Verbal Units II

Grygar-Rechziegel, Adela - Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August 30 - September 9, 1993 : Linguistics (1994), 111-140