Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for C8840 provides 162 hits
81

Belaruski i češski moŭny puryzm : ahuľnaje i specyfičnaje

Zaprudski, Sjarhej - Movaznaŭstva, litaraturaznaŭstva, faľklarystyka : XIV Mižnarodny z’jezd slavistaŭ (Ochrid, 2008) : daklady belaruskaj delehacyi (2008), 65–78
82

Čes’ka paremiolohija, jiji konceptuaľnyj prostir i kuľturni dominanty

Danylenko, Ljudmyla - Slov`jans’ki obriji (2008), 133–157
83

Slavjanskaja komparativistika v „postdjurišinovskuju eru“ : (češskij i slovackij vklad)

Zelenka, Miloš - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 337–355
84

Germanismy v české textilní terminologii : (etymologie a sémantika)

Villnow Komárková, Jana - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 82 (2013) 1/2, 251–258
85

Církevněslovanské památky českého původu s latinskou předlohou

Vepřek, Miroslav - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 82 (2013) 1/2, 240–250
86

Outsider – hrdina současného českého dramatu a divadla

Lazorčáková, Tatjana - Obraz človeka v súčasnej slovanskej dramatickej literatúre = Obraz čeloveka v sovremennoj slavjanskoj dramaturgii = The Images of Man in contemporary Slavic dramatic literature (2013), 22–36
87

Sociolingvistické aspekty neologie : (na česko-bulharském jazykovém materiálu)

Rangelova, Albena - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 149-154
88

Special Cases of Non-Projective Constructions in the Syntax of Czech Sentence

Petkevič, Vladimír - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 61-66
89

Typológia slovenských kolied a ich moravsko-česko-poľské paralely

Krekovičová, Eva - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 303-313
90

Mýtus a filozofie života v poetice ruské a české moderny

Kšicová, Danuše - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 199-205