Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for C8840 provides 162 hits
61

Murkovy „Deutsche Einflüsse“ a jejich české přijetí

Tureček, Dalibor - Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky : sborník studií (2005), 87–99
62

Typologické srovnání českého a ruského kulturního lexika

Blatná, Renata - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 317-322
63

Česká literárněvědná terminologie : (z pohledu záhřebské školy)

Jirsak, Predrag - Česká literatura : časopis pro literární vědu 44 (1997) 1, 73-79
64

Semantic Properties of Noun Diminutives : (Based on Czech and Russian Data)

Volek, Bronislava - American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists : Sofia, September 1988 : Linguistics (1988), 415-421
65

České slovanství v boji proti dualismu : (do konce 19. století)

Šesták, Miroslav; Šťastný, Vladislav - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 265-275
66

Conference Rules in Czech and Functional Sentence Perspective

Bílý, Milan - Slavica lundensia (1978), 51-104
67

Česká poezie v polovině 19. stol. a slovanská lidová slovesnost

Bechyňová, Věnceslava - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 46 (1977) 4, 404-412
68

Typologické srovnání české a ruské poémy za neoromantismu

Kšicová, Danuše - Příspěvky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů : Záhřeb 1978 (1978), 118-130
69

K areální typologii česko-moravských lexikálních protikladů

Utěšený, Sl. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 93-101
70

Nekotoryje osobennosti genezisa češskoj socialističeskoj poezii

Budagova, L. N. - Slavjanskije literatury (1973), 534-556