Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for C8840 provides 162 hits
101

Makedonsko-češki i makedonsko-slovački kulturni i naučni vrski vo XIX vek

Poplazarov, R. - Referati na makedonskite slavisti za VII Meģunaroden slavistički kongres vo Varšava (1973), 173-182
102

O nekotorych javlenijach žanrovogo sinteza v češskoj literature 20–30-ch godov XX veka

Nikoľskij, Sergej Vasiľjevič - Slavjanskije literatury : VI meždunarodnyj s“jezd slavistov (Praga, avgust 1968) : doklady sovetskoj delegacii (1968), 532-552
103

Zákonitosti vývoje socialistického realismu z hlediska české literatury

Brabec, J.; Pešat, Z. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 247-252
104

Vzájemné vlivy mezi umělou a lidovou lyrikou českou v XIX. století

Václavek, Bedřich - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 155-157
105

Slavic context of Czech – North Slavic euro-zone or the „Slavic euro-center“

Marvan, Jiří - Introducing Europe to Europeans through their language : one Europe for centuries – the Euro-Czech view (2008), 37–40
106

Fenomen prihvaćenosti čeških disidentskih autora u srpskoj sredini

Korda-Petrović, Aleksandra - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2008), 227–239
107

Motiv odrastanja u socijalizmu u suvremenoj hrvatskoj i češkoj prozi

Ivanković, Katica; Kos, Suzana - A tko to ide? = A hto tam idze? : hrvatski prilozi XV. Međunarodnom slavističkom kongresu (2013), 203–214
108

Slovníková informace a její použití v gramatice : (na příkladu českého slovesa)

Panevová, Jarmila - Južnoslovenski filolog (2013), 75–90
109

Odraz česko-slovanských kontaktů ve Staročeské kronice tak řečeného Dalimila

Kvítková, Naděžda - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 179-183
110

Aspect and its Relatives in Czech : (with Emphasis on the Category of Determinate/ Indeterminate Verbs

Saicová Římalová, Lucie - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 72 (2003) 2, 235