Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for C8840 provides 162 hits
91

Dimensions of Syntactic Change : Evidence from the Long -nt- Participle in Old Czech Texts

Fried, Mirjam - American Contributions to the 13th International Congress of Slavists : Ljubljana, August 2003 (2003), 79–92
92

Česká slavistika a její dnešní problémy : metody, programy, instituce

Pospíšil, Ivo - Slavica litteraria (2005), 119–126
93

Strukturněsémantické typy deagentních vět : (k srovnávacímu studiu ukrajinské a české jednoduché věty)

Anderš, Josip - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka (1994) 3, 178-184
94

Marina Tsvetaeva’s Cycle Stikhi k Chekhii And Its Translation into Czech

Žekulin, Gleb - Canadian Slavonic Papers : an Interdisciplinary Journal Devoted to Central and Eastern Europe 34 (1992) 3, 301-309
95

K otázce vzájemných vztahů mezi lidovou prózou českou a německou

Jech, Jaromír - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 273-278
96

Boj za orientáciu českého a slovenského národnooslobodzovacieho hnutia v Rusku v rokoch 1915-1917

Firsov, Jevgenij Fedorovič - Historický časopis 43 (1995) 1, 47-68
97

Problémy tradic při formování realismu v české a slovenské literatuře

Truhlář, B.; Vlašín, Š. - [1983], 9 s.
98

Současná vývojová dynamika uvnitř českého jazykového celku

Bělič, Jaromír - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 15-25
99

K některým problémům české, srbské a charvátské literární avantgardy

Černá, Milada - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 46 (1977) 4, 355-363
100

Česká společnost o osvobozeneckém hnutí jižních Slovanů v 60. a 70. letech 19. stol.

Kolejka, Josef; Dorovský, Ivan - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 221-227