Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for C8840 provides 162 hits
31

Poetika ruské a české poezie (1910–1930)

Kšicová, Danuše - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 111–123
32

O aforistice, najmě české a polské

Fiala, Jiří; Sobotková, Marie - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 51–65
33

Posesivnost i ekzistencialnost v češkija i bălgarskija ezik

Mladenova, Margarita - Slavjanska filologija : dokladi za XV Meždunaroden kongres na slavistite v Minsk, Belarus, 2013 (2013), 81–87
34

Slovanská a česká hovorovosť v literárnej konfrontácii : (aspekty hovorovosti v Tajovského próze i ich český pendant)

Miko, Fr. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 227-236
35

A Pragmatic Feature of [Nonserious] and Power in Czech

Fidler, Masako U. - American Contributions to the 13th International Congress of Slavists : Ljubljana, August 2003 (2003), 51–64
36

Nacionaľnaja romantičeskaja tradicija v češskoj poezii XX veka

Šerlaimova, Svetlana Aleksandrovna - Literatura, kuľtura i foľklor slavjanskich narodov : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov (Ljubljana, avgust 2003) : doklady rossijskoj delegacii (2002), 185–195
37

Jazyk české barokní bible Svatováclavské

Vintr, Josef - Wiener slavistisches Jahrbuch (1992), 197-212
38

Czech and Russian Aspect in the Historical Present

Stunová, Anna - Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August 30 - September 9, 1993 : Linguistics (1994), 407-431
39

Quantity Patterns of Substantives in Czech and Slovak

Verweij, Arno - Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August 30 - September 9, 1993 : Linguistics (1994), 493-564
40

Poetika ruské a české romantické poémy

Kšicová, Danuše - Československá slavistika. 1988, Literatura, folklór (1988), 165-176