Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
61

Bałwochwalstwo słowiańskie

Lelewel Joachim - Poznań 1853, 8°, s. 57; - Toż p. t. Cześć bałwochwalcza Sławian i Polski. Pozn. 1855. s. 128, 8°; - Toż 1857, s. 148, rub. 1.10.
62

Bałwochwalstwo u Słowian

- Tygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1862, nr. 5, 7
63

Słowiańscy bogowie

Szyc Joachim - Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1866, s. 93-4;
64

Mitologia słowiańska w zarysie

Gergowicz Edmund - Lwów 1872, 8°, s. 59, hal. 80
65

Mitologia słowiańska p. z czes. Marya Grabowska

Erben Jaromir - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1876, II, 342-52
66

Ślady i znaczenie mytu o szklannej górze w podaniach Słowian a szczególniej Polaków

Niedźwiecki St. - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1877, II, 580-94, 660-8, 730-40, 818-27
67

Rok, bóstwo Słowian jego kapłanki i obrzędy

Świerzbieński K. - Dwutyg. nauk. 1879, s. 481-6, 500-11
68

Mityczna historya polska i mythologia słowiańska

Szulc Kazimierz - Poznań 1880, 8°, s. XV + 243, mar. 4; - Rec. Bron. Grabowski. Biblioteka warszawska 1882, I, 122-36.
69

Myty słowiańskie o słońcu i zaćmieniu

- Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1887, nr. 30. s. 6
70

Slaveni u davnini. Rec. Br. Grabowski

Mareticz - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1890, (IV), s. 897-902