Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
11

Wiara Słowian, ich byt domowy i społeczny przed i po podboju lechickim i warego-ruskim

Swierzbieński Romuald - Warszawa 1884, 8°, s. IV, 111 - Rec. J. Hanusz. Ateneum Warszawa. 1885. I. 564-7; A. H. Kirkor. Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1885. IV. 260-70.
12

Księgi rodu słowiańskiego

Stalmach Paweł - Cieszyn 1889, 8°, s. VII+247, z 6 obraz., kor. 360 - Treść: I. Ród słowiański, II. Bogowiedza pogańskich Słowian, III. Obyczaje, obrzędy, uroczystości, świątynie i kapłaństwo dawnych Słowian, IV. Urządzenie społeczne dawnych Słowian, V. Dzieje starożytne Słowian. - Rec. Jan Witort. Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1891, s. 257.
13

Czytania wieczorne, zebrane przez ...

Skimborowicz H. ks. - Warszawa 1903. 16°, kop. 3 - I. O ludach słowiańskich, s. 11; II. Religia dawnych Słowian, s. 21; III. Lechia i plemiona lechickie, s. 21; IV. O zawiązku państw słowiańskich, s. 19; V. Święci Cyryl i Metody, apostołowie słowiańskie, s. 27.
14

Rochwist, starożytność słowiańska

- Pamiętnik warszawski 1821, XXI. s. 469
15

Zwyczaje Słowian zachowywane w czasie aktów weselnych

- Nowy kalendarz dom. War. 1833. s. 41
16

Podział czasu u Słowian

- Nowy kalendarz dom. 1832, s. 13
17

O nowej erze słowiańskiej

Kucharski - Dzień. pow. 1834, dod. nr. 213
18

O nowej erze słowiańskiej

Kucharski - Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1834, nr. 40, str. 317
19

Ubiory, pożywienia i uczty dawnych Słowian

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1837, s. 267
20

Pogrzeby u Słowian

K. W. - Muz. dom. 1835, s. 82-3, 94-6, 106-8