Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00005
Author(s)Tyszyński Aleks.
Title

Rys historyczny oświecenia Słowian

PlaceWarszawa 1841, 8°, s. 142
NoteOdb. z Bibl. war.; Dubrowski Piotr: Uwagi nad tym artykułem. Biblioteka warszawska 1843. II. 243 - 92; Odpowiedź Tyszyńskiego na te uwagi. Biblioteka warszawska 1843. II. 565-79; Maciejowski W. Odpowiedź na przypisek T. Biblioteka warszawska 1841. II. 469-76.
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Ogólne
Zorian Dołęga-Chodakowski
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 5, s. 1-2
PURLCitation link

More like this:

Rys historyczny oświecenia Słowian / Tyszyński Aleks.
Rys historyczny oświęcenia Słowianin. Oświata szczególnych plemion / Tyszyński A.
O zbliżeniu dyalektów słowiańskich między sobą. Z listu Lindego do rosyjskiego ministra oświecenia pod dniem 15 grud. 1839 r.
O charakterach pisma runicznego u dawnych barbarzyńców europejskich, z domniemaniem o stanie ich oświecenia / Surowiecki
Słowiańszczyzna zachodnia. (Obraz historyczny z XII w.)
Apostołowie słowian. Szkic historyczny / Olechnowicz T.
O unii bułgarskiej, rys historyczny / Kajsiewicz Hieronim