Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
31

Pokłosie (zbiór prac ogłoszonych w obcych językach w ciągu lat 1869-1871 o etnologii ludów słowiańskich

Callier Edmund - Tygodnik Wielkopolski, czasopismo naukowe, literackie i artystyczne 1873, s. 35
32

Rachuba czasu u Słowian. Rocznik petrokowski

Tworkowski Fr. - Warszawa 1873
33

Obrzędy religijne dawnych Słowian

B. M. Poh - Ogn. dom. 1875, s. 394, 401
34

O pierwotnej Słowiańszczyzne, pieśni, podania, legendy

Kirkor Adam - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1875, I. 16-24, 100-7, 167-74, 248-64, 353-61, 411-21
35

Zwyczaje doroczne ze stanowiska mitologii porównawczej

Grabowski Bronisław - Tygodnik powszechny. Warszawa 1878. s. 497, 513, 593, 707, 799, 818; 1879, s. 4, 119, 181, 229, 246, 277, 357, 404, 422
36

Trzęsienie ziemi w pojęciach ludów pierwotnych

Grabowski Bronisław - Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1881, s. 310
37

Podania o związkach między najbliższym rodzeństwem. Część I. Syn i matka, (mit Edypowy u Słowian)

Grabowski Bronisław - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1892, (VI), 54-79, 279-99
38

Nowe lato, uroczystość starosłowiańska. (u Czechów i Łużyczan)

Klatecki Ignacy - Warta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu 1885, s. 5211-3, 5219-21, 5229-31, 5237-8, 5245-7, 5253-5, 5262-4
39

Die Blutrache bei den Slaven

Miklosicz - Wiedeń 1887 - Rec. Jan Karłowicz. Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1888, s. 388-98.
40

Starodawne sposoby przyrządzania chleba

Sumcow Mikołaj - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1890, s. 639-57