Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
91

Popielnice starosłowiańskie i obrzędy przy pogrzebach

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1846, nr. 7-8
92

Wiadomość o bożyszczu słowiańskiem znalezionem w Zbruczu r. 1848.

Potocki Mieczysław i Żebrawski T. - Rocz. Tow. Nauk. Krak. 1852, VIII, 3-50;
93

Starożytna sfinga z napisem słowiańskim

- Dziennik literacki. Lwów 1852, I, nr. 11;
94

Budowle i usypipiska Słowian pogańskich, ich rodzaje i znaczenie

Szulc Kazimierz - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1863, (II), s. 345-412
95

Popielnice starosłowiańskie

- Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 367
96

Solidy Bolesława z napisem słowiańskim, studyum numizmatyczne

Bołsunowski K. - Kijów 1887, 8°, s. 43, rb. 1
97

Groby z młodszej epoki słowiańskiej

Majewski Erazm - Wędrowiec. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki i przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, przemysłu i technologii, rozmaitości, itd. 1898, s. 358
98

O charakterach pisma runicznego u dawnych barbarzyńców europejskich, z domniemaniem o stanie ich oświecenia

Surowiecki - Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. XVI. 152-203
99

Słowiańskie napisy runiczne, listy Jędrzeja Kucharskiego. (Z Dzień. kraj.)

- Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1829
100

O czytaniu run słowiańskich (z ryc.)

Łepkowski Józef - Biblioteka warszawska 1851, III, 268-79