Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Geschichte der polnischen Litteratur (Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen. Band I).

Brückner, A. - Leipzig 1901, 8°, VI, 1, 628. - Зам. Č. Č. H. VII 4, 503.
2

Illustrowane dzieje literatury polskiej. III. Odrodzenie. Okres Zygmuntowski. 173 ill 30 kart

Biegeleisen, H. - Wiedeń. 1901, 8°, 363.
3

Serce a heksametr czyli geneza metryki poetyckiej, w związku z estetycznem kształceniem się języków, szczególnie polskiego (pośw. poetom i przyrodnikom naszym).

Mleczko, S. - Warszawa. 1901, 8°, XXII, 1, 305, 1. - Рец, M. Massonius. T.l. №№ 37, 38 - 731-732, 749-750; W. Zagórski. Ks. I, 140-142; SL №№ 82-84; Por. Cz. Ks. № 4 - 3-4; Зам. Cz. W. № 86.
4

Особенности польскаго языка и стихосложенія

Янковскій, А. - Варшава. 1901, 12°, 32.
5

Stylistyka, teorja prozy i poezyi, wyd. 2-gie powiększone

Weychertówna, W. - Warszawa. 1901, 8°, 187, III
6

Teorya literatury (stylu, prozy i poezyi) do użytku szkolnego i nauki domowej

Grabowski, B. - Warszawa. 1900. - Зам. G. P. № 8.
7

Statystyka literatury, jej cele i zadania

Gargas, Z. - Cz. Pr. II, 1901, 337-345.
8

Metodyka historji literatury polskiej

Chmielowski, P. - Warszawa. 1900. - Рец. J. Grabowski. Pg. Pol. CXL, 510-514; W. Hahn. Kw. H. XV, 230-231; F. Łagowski. K. W. №17; Por. Cz. Ks. №4-1-3; At. CI, 394-397; Ks. 1,97- 98; Зам. G. W. № 22.
9

О najważniejszych postulatach historyi literatury polskiej, odczyt wygłoszony na I zebraniu miesięcznem Towarz. liter. im. A. Mickiewicza we Lwowie

Brückner, А. - Lwów. 1900. 8°, 15. - Зам. Cz. W. № 26; A. Wrzesień. G. P. № 211.
10

Czy «przyjść do siebie» jest rusycyzmem?

Żeromski, S. - Poradnik Językowy. Kraków 1901. I, 108-109.