Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach učebnice lieferte 2185 Treffer
1

Spolupráce JS a MŠMT ČR při posuzování učebnic českého jazyka (stav ke 30. 9. 1996)

in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 3-4, 1996, s. 5-6
2

Anketa o učebnicích

Hauser, Přemysl, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 9-10, 1995-96, s. 218-220
3

Překladová cvičení při výuce jazyků

Králová, Jana, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 117-120
4

Proměny učebního textu pro různý stupeň školy při realizaci téhož tématu

David, Milan, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 13-16.
5

Texty v učebnicích, jejich historie, povaha a funkce

Hauser, Přemysl, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 17-21.
6

Učni tekst in učbeniki za slovenski jezik

Lipnik, Jožef, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 76-80.
7

Funkce učebního textu (českého jazyka)

Mališ, Otakar, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 86-92.
8

Nový typ českých integrovaných učebnic

Martinková, Věra, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 93-97.
9

K výstavbě Pracovních učebnic jazyka českého autorů L. Žofkové - B. Tožičky (1933-1938)

Debická, Alena, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 148-156
10

Funkcia textu v novokoncipovanom predmete slovenský jazyk v základnej škole

Geletová, Ľubica, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 166-169