Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ016418
AutorMališ, Otakar
Titel

Funkce učebního textu (českého jazyka)

ErschienenUčební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 86-92.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Klassifikation (EN)Czech in science, scientific and special style
Schlagwörteručebnice; čeština
Schlagwörter (DE)Lehrbuch; Tschechisch
AnmerkungTři základní funkce: 1. vytvářet, 2. rozvíjet, 3. ověřovat kontakt/vztah/souvislost mezi tím, kdo se učí, a tím, co je předmětem výuky
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/16418
PURLCitation link