Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach učebnice lieferte 2185 Treffer
21

Wirtschaftsdeutsch: die neue Lehrbücher für das Berufs- und Ausbildungsfeld "Wirtschaft"

Buhlmann, Rosemarie, in: Odborný styl ve výuce cizích jazyků. 2. díl [OStyl 2] : Mezinárodní konference 20.-22. září 2001, Plzeň, ZČU ; 2001, s. 228-243
22

Wirtschaft kommunikativ

Hrušková, Gabriela, in: Odborný styl ve výuce cizích jazyků. 2. díl [OStyl 2] : Mezinárodní konference 20.-22. září 2001, Plzeň, ZČU ; 2001, s. 286-287
23

einFach gut - Deutsch für Alltag und Beruf

Komárek, Friderike, in: Odborný styl ve výuce cizích jazyků. 2. díl [OStyl 2] : Mezinárodní konference 20.-22. září 2001, Plzeň, ZČU ; 2001, s. 291-293
24

"Klßno!"- novyj didaktičeskij kompleks

Chlebda, Barbara, in: Rossica Olomucensia, 44, č. 3, 2006, s. 709-714
25Peprník, Jaroslav, in: Výběr: Reader's Digest, č. listopad, s. 19-20., 1994
26

Hodnocení učebnic

Martinková, Věra, in: Český jazyk a literatura, 44, č. 3-4, 1993-94, s. 82-84
27

Deutsch im Beruf

Michňová, Iva, in: Lingua Germanica 2008, Plzeň [LingG] : Sborník z konference: otázky česko-německých a německo-českých jazykových, literárních a kulturně-historických vztahů, Plzeň, ZČU ; 2008, s. 76-77
28

Aktuálne podoby učebnic francúzštiny

Baranová, Elena, in: Cizí jazyky, 55, č. 3, 2011-12, s. 3-10
29

O výchově školními učebnicemi českého jazyka

Šmejkalová, Martina, in: Studie z aplikované lingvistiky, č. 1, 2011, s. 169-171
30

Nové učebnice bulharštiny

Krejčová, Elena, in: Slovanský jih, 14, č. 3, 2014, s. 33-34