Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach učebnice lieferte 2185 Treffer
11

Uživatel a jeho přístup k učebnímu textu

Kasal, Jindřich, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 185-187
12

Učebnice českého jazyka z hlediska jejich řídící funkce

Kvítková, Naděžda, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 193-196
13

Psychologický přístup k recepci učebního textu

Pacovská, Jasňa, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 222-224
14

A co korektury?

Straková, Vlasta, in: Cizí jazyky, 37, č. 5-6, 1993-94, s. 226-227
15

Ukončení řady učebnic českého jazyka nakladatelství Alter

Nohavová, Gabriela, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 4, 2002-03, s. 206-208
16

Leermiddelen voor studenten Neerlandistiek in Wrocław

Prędota, Stanisław, in: Didactiek van de Nederlandse Taal en Cultuur in Midden- en Oost-Europa, Olomouc, UP ; 1997, s. 91-96.
17

Čeština na fakultě cizích jazyků Moskevské Lomonosovovy univerzity

Acarkina, Tat'jana Aleksandrovna, in: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. 2. díl [PoctaUK 2] : Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20.-26. srpna 1998, Praha, UK ; 1998, s. 213-217
18

Výchovné texty v učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň

Klímová, Květoslava, in: Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám [Výchova...] : Sborník příspěvků z konference k 80. výročí vzniku samostatného státu, Brno, MU ; 1999, s. 67-71.
19

Výchovné texty v učebnicích pro 2. stupeň

Kneselová, Helena, in: Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám [Výchova...] : Sborník příspěvků z konference k 80. výročí vzniku samostatného státu, Brno, MU ; 1999, s. 72-74.
20

Teoretická analýza obtížnosti učebnic

Kůtová, Vendula, in: Varia 13 : Zborník materiálov z 13. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2006, s. 195-198