Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach učebnice lieferte 2185 Treffer
41

Latina 1. Soubor textů a cvičení pro základní kurs latinského jazyka. 2., oprav. a rozš. vyd

Kuťáková, Eva Praha 1996
42

Angličtina do kapsy

Modlík, Tomáš Bučovice 1993
43

Francouzština do kapsy

Modlík, Tomáš Bučovice 1993
44

Italština do kapsy

Modlík, Tomáš Bučovice 1993
45

Němčina do kapsy

Modlík, Tomáš Bučovice 1993
46

Španělština do kapsy

Modlík, Tomáš Bučovice 1993
47

Mluvená francouzština pro (středně) pokročilé. 3., přeprac. vyd

Pravdová, Marie; Pravda, Miroslav; Rejtharová, Vlasta Praha 1997
48

Angličtina pro pokročilé. 4., uprav. vyd

Peprník, Jaroslav Olomouc 1995
49

Staroslověnské texty. 2. vyd

Večerka, Radoslav Brno 1993
50

Němčina 4 pro základní školy. Část 1

Maroušková, Marie; Eck, Vladimír Praha 1995