Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for učebnice provides 2185 hits
1

Spolupráce JS a MŠMT ČR při posuzování učebnic českého jazyka (stav ke 30. 9. 1996)

in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 3-4, 1996, s. 5-6
2

Anketa o učebnicích

Hauser, Přemysl, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 9-10, 1995-96, s. 218-220
3

Překladová cvičení při výuce jazyků

Králová, Jana, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 117-120
4

Proměny učebního textu pro různý stupeň školy při realizaci téhož tématu

David, Milan, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 13-16.
5

Texty v učebnicích, jejich historie, povaha a funkce

Hauser, Přemysl, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 17-21.
6

Učni tekst in učbeniki za slovenski jezik

Lipnik, Jožef, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 76-80.
7

Funkce učebního textu (českého jazyka)

Mališ, Otakar, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 86-92.
8

Nový typ českých integrovaných učebnic

Martinková, Věra, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 93-97.
9

K výstavbě Pracovních učebnic jazyka českého autorů L. Žofkové - B. Tožičky (1933-1938)

Debická, Alena, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 148-156
10

Funkcia textu v novokoncipovanom predmete slovenský jazyk v základnej škole

Geletová, Ľubica, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 166-169