Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ001266
AutorDvořák, Karel
Titel

Výcvik v aktivním porozumění textu jako jedna z cest tvoření textu vlastního

ErschienenČeský jazyk a literatura, 43, č. 3-4, 1992-93, s. 59-68
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Klassifikation (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Schlagwörtervyučování; čeština; sloh
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch
AnmerkungK slohové a stylové úrovni žákovských prací
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1266
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jedna z cest vzniku přirovnání / Braunšteinová, Zlatuše
Intertextovost jako překážka porozumění reklamnímu textu / Holanová, Radka
Jazyková stránka literárního textu jako součást interpretace / Dvořák, Karel
Porozumění čtenému textu / Loudová, Jaroslava
Sémantickosyntaktický vztah v textu / Dvořák, Karel
Intertextovost jako jedna z podmínek úspěšné komunikace / Čechová, Marie
Sedukce (svádění) jako jedna z persvazivních strategií / Janovec, Ladislav