Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001498
AutorPastyřík, Svatopluk
Titel

Osnova při školní slohové výchově

ErschienenČeštinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 139-142
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Klassifikation (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Schlagwörtervyučování; čeština; sloh
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1498
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

V Opolí také o školní slohové výchově / Pastyřík, Svatopluk
Využití textu Čapkovy povídky Rekord při literární a slohové výchově / Pastyřík, Svatopluk
Publicistický styl ve slohové výchově / Dvořák, Karel
Školní příprava vypravování / Pastyřík, Svatopluk
Příspěvek k výchově mladých lingvistů / Pastyřík, Svatopluk
"Chyby"a "opravy"v komunikační a slohové výchově / Hoffmannová, Jana
Nad frazeologickými jednotkami s náboženskými reminiscencemi v nekonvenční češtině aneb o možnostech školní výchovy k využívání frazeologie při komunikaci / Pastyřík, Svatopluk