Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Havel, Václav lieferte 86 Treffer
81

Shifts of Explicitness in Traslation. A Czech-English Study

Hopkinson, Christopher Ostrava 2008
82

Jazykový obraz smrti Edvarda Beneše v českém tisku v kontextu JOS dalších významných československých prezidentů

Zábranský, Lukáš, in: Bohemica Olomucensia, 7, č. 3-4, 2015, s. 60-78
83

Ludvík Vaculík, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Pavel Kohout a Václav Havel o češtině

Štěpán, Josef, in: Bohemistyka, 11, č. 1, 2011, s. 3-13
84

Řeč o češtině v tvorbě současných českých spisovatelů

Štěpán, Josef, in: Jazykovědné aktuality, 48, č. 3-4, 2011, s. 105-117
85

Language and ideology: quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech prezidents (1949-2001)

Čech, Radek, in: Quality and Quantity (Amsterdam), 48, č. 2, 2014, s. 899-910
86

Dialogické interpretace

Hoffmann, Bohuslav; Hoffmannová, Jana Praha 2015