Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Havel, Václav lieferte 86 Treffer
31

Projevy z let 1990-1992; Letní přemítání

Havel, Václav Uspoř. Zelenka, Jan Praha 1999
32

Jevištní řeč v avantgardním divadle, v Zahradní slavnosti a Largu desolatu

Ambrosová, Veronika, in: Česká literatura, 40, č. 2-3, 1992, s. 286-290
33

Porozumění Václava Havla, (ne)porozumění Václavu Havlovi

Vondráček, Miloslav, in: Češtinář, 6, č. 3, 1995-96, s. 68-73
34

On quantitative analysis of dialogue and monologue

Těšitelová, Marie, in: Quantitative Text Analysis, Trier, WVT Wissenschaftlicher Verl. ; 1993, s. 271-279
35

Język w stanie likwidacji, czyli Havel w oparach absurdu

Illg, Jacek, in: Rozpad mitu i języka?, Katowice, Uniw. Śląski ; 1992, s. 169-176.
36

Przemiany języka propagandy na przykładzie oficjalnych przemówień Klementa Gottwalda i Václava Havla : kryzys i rehabilitacje wartości słowa

Hornik, Joanna, in: Socjolingwistyka, 14, 1994 (1995), s. 61-66
37

Dekonstrukce: Stereotypie a mýtus v dramatech Václava Havla a Sławomira Mrožka (se zvláštním zřetelem ke hrám Pokoušení a Vatzlav)

Schwarz, Wolfgang F., in: Česká literatura, 48, č. 1, 2000, s. 3-20
38

Havlovy projevy na mezinárodním fóru z pragmatického hlediska

Švehlová, Milena, in: Filologické studie 20 : Sborník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Karolinum ; 1997, s. 9-19.
39

Polska i czeska etykieta językowa (na przykładzie utworów Vaclava Havla)

Urniaż, Agnieszka J., in: Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi [StWspół], Opole, Uniw. Opolski ; 2001, s. 123-129
40

Styl dramatických textů Václava Havla

Jelínek, Milan, in: Přednášky a besedy z 34. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 34], Brno, MU ; 2001, s. 74-89