Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Havel, Václav lieferte 86 Treffer
51

Ethnolinguistics and literature: the meaning of 'conscience' in the writings of Václav Havel

Danaher, David, in: The linguistic worldview : Ethnolinguistics, Cognition and Culture, Versita ; London, 2013, s. 93-114
52

Kyjev zřejmě získá "Havlovu třídu"

ČTK, in: Lidové noviny (Praha), 29, č. 163, 2016, s. 7., 14.7.2016
53

Teaching Havel

Danaher, David S., in: Between Texts, Languages, and Cultures : A Festschrift for Michael Henry Heim, Bloomington, Slavica ; 2008, s. 35-42
54

The Power of image: Václav Havel's visual poetry

Steiner, Pavel, in: Between Texts, Languages, and Cultures : A Festschrift for Michael Henry Heim, Bloomington, Slavica ; 2008, s. 209-222
55

Pojď blíže, Ivane

Putna, Martin C., in: Lidové noviny (Praha), 26, č. 235, 2013, s. 8, (9. 10.)
56

Kdo zazdil Václava Havla

Daneš, Martin Ledeč n. Sázavou 2001
57

Lingvistická analýza novoročních projevů prezidenta Václava Havla

Esterková, Yvona Ostrava 2013
58

Gagi słowne z translatorskiej perspektywy, czyli o pewnym aspekcie tłumaczenia wczesnych sztuk Václava Havla

Zarek, Józef, in: Komizm a przekład, Katowice, Śląsk ; 1997, s. 213-224
59

Translating Havel: three key words ( domov, svědomí, and klid )

Danaher, David S., in: Slovo a slovesnost, 71, č. 4, 2010, s. 250-259
60

Otázky predikátové: inference, implicitnost a explicitní výrazy ilokučních funkcí 1, 2

Štícha, František, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 2, 3, 1995, s. 98-109, 204-217