Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Havel, Václav lieferte 86 Treffer
41

La retórica en el período de cambio político: el ejemplo de la República Checa

Kraus, Jiří, in: Lecturas retóricas de la sociedad, [Ciudad de México], Univ. nacional autónoma de México ; [2002], s. 149-155
42

Václav Havel 1992 & 1993

Dobry, Marianne, in: Folia Translatologica, 5, 1997, s. 51-63
43

Le style des dialogues dans les pièces dramatiques de Václav Havel

Jelínek, Milan, in: Václav Havel as a dramatist, Brno, VUTIUM Press ; 2002, s. 92-98
44

Charakterystyka przemówień Václava Havla z lat 1989-1993

Hornik, Joanna, in: Studia slawistyczne, Kraków, Universitas 1998, s. 15-20
45

Publicystyka Václava Havla

Zura, Anna, in: Bohemistyka, č. 2, 2001, s. 116-136
46

Funkce rozhovoru v nefikcionálních textech Václava Havla

Zachová, Alena, in: Eurolingua & Eurolitteraria 2006 [Eurolingua 2006] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU 2007, s. 234-238
47

Systemowe wyznaczniki perswazji w przemówieniach Václava Havla z roku 1997

Zura, Anna, in: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích [MetPř] : Sborník textů z mezinárodní vědecké konference Ostrava 13.-15. 9. 2005, Ostrava, OU ; 2005, s. 231-237.
48

Matura, Brusel a kapříci

Kamberský, Petr, in: Lidové noviny (Praha), 25, č. 113, 2012, s. 10., 15.5.2012
49

České drama a jeho podíl na utváření kompetence korejských studentů češtiny

Yu, Sunbee, in: Čeština jako cizí jazyk 6 [ČCJaz 6] : Materiály z 6. mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí, Praha, UK ; 2012, s. 141-146.
50

An ethnolinguistic approach to key words in literature: lidskost and duchovnost in the writings of Václav Havel

Danaher, David, in: Ročenka textů zahraničních profesorů 4, Praha, FF UK ; 2010, s. 27-54