Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Origin and meaning of particular words and idioms lieferte 1984 Treffer
81

Co mám na jazyku (českém)

Křesťan, Rudolf, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2001, 29.1.2001
82

Poznámky k českému etymologickému slovníku

Havlová, Eva, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 138-140
83

Trocha nostalgie..

bez autora, in: Plzeňský deník, 2001, 9.4.2001
84

Zevrubný

man, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 4, 1996, s. 291-292
85

Koledy dříve i později

Horálek, Jan, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 7-8, 2000-01, s. 166-170
86

Šat vespod ukrytý

Nováková, Lenka, in: Národopisná revue, 11, č. 1, 2001, s. 17-23
87

Koryto

Lankašová, Taťána, in: Haló noviny (Praha), 2001, 27.4.2001
88

Zoomorfní duchové v českém názvosloví

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 74, č. 6, 1995, s. 356
89

Držím se své parkety

Sochová, Zdeňka, in: Naše řeč, 75, č. 3, 1992, s. 165-166
90

Lůžko a postel. Pokus o sémioticko-funkční analýzu

Soukupová, Lydia, in: Pocta Josefu Petráňovi : Sborník prací z českých dějin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petráně, Praha, Hist. ústav ČSAV ; 1991, s. 113-136.