Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Origin and meaning of particular words and idioms lieferte 1984 Treffer
51

K domnělým pojmenováním živočichů s prefixem pro- v Klaretově Glosáři

Kouba, Jiří, in: Listy filologické, 115, č. Suppl. 2, 1992, s. 72-74
52

České slovo ocas a jeho sémantický vývoj

Havlová, Eva, in: Naše řeč, 75, č. 1, 1992, s. 31-41
53

Nenechte se vybydlit

Müller, Lubomír, in: Rovnost (Brno), 1999, 2.9.1999
54

Dvě stránky přísloví

Vaňková, Irena, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 30-31
55

Die kurze und bewegte Geschichte des Pronomens tenhleten

Berger, Tilman, in: Slavistische Linguistik 1993 : Referate des 19. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens, Kiel 21.-23. 9. 1993, München, Sagner 1994, s. 9-40.
56

Slovo o vlídném slůvku

Kabelík, Roman, in: Českobudějovické listy, 1999, 11.10.1999
57

Víte, jaký je původ některých nadávek?

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 97-98
58

Víte, že.

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 140
59

Pomlázka se čepejří

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 7, č. 4, 1996-97, s. 102-103
60

Vládnou nám snad kozli?

in: Naše rodina (Praha), 1999, 15.11.1999