Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Origin and meaning of particular words and idioms lieferte 1984 Treffer
71

Kustomizace

Holubová, Václava, in: Naše řeč, 83, č. 2, 2000, s. 108-110
72

K sémantice středověkého domu a jeho vnitřního členění

Macek, Josef, in: Husitský Tábor 10 (1988-91), Tábor, Husitské muzeum ; 1991, s. 47-66.
73

K pojmu města a městečka v jagellonském věku

Macek, Josef, in: Historia docet : Sborník k poctě šedesátých narozenin prof. I. Hlaváčka, Praha, Historický ústav ; 1992, s. 247-260
74

Hrad a zámek (studie historicko-sémantická)

Macek, Josef, in: Český časopis historický, 90, č. 1, 1992, s. 1-16
75

Jak se o lidech mluví

Březina, V., in: Týdeník Kroměřížska, 2000, 10.10.2000
76

Pes v kontextu rodinných vztahů

Lenderová, Zuzana, in: Scientific Papers of the University of Pardubice = Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, 5, 1999, s. 45-67
77

Pár slov o zhůvěřilosti

in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2000, 30.10.2000
78

Zur Semantisierung von Sprichwörtern als Satzmetaphern

Schindler, Franz, in: Linguistische Beiträge zur Slavistik aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3 : JungslavistInnen-Treffen, Hamburg 1994, München, Sagner 1995, s. 207-219
79

Slovo folklor v současném úzu

Holubová, Václava, in: Naše řeč, 83, č. 4, 2000, s. 218-219
80

Balík problémů

Polívková, Alena, in: Naše řeč, 75, č. 1, 1992, s. 55-56