Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Origin and meaning of particular words and idioms lieferte 1984 Treffer
91

Záludnosti lidové etymologie

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 75, č. 5, 1996, s. 296
92

Hlava a ocas. Jejich původ a význam v češtině

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 75, č. 8, 1996, s. 451-452
93

Shnilý hrnec k osvěžení vzduchu

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 75, č. 9, 1996, s. 535
94

Ovoce v maskáči

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 75, č. 10, 1996, s. 595
95

K novým pohledům na dávné heslo Pravda vítězí

Michálek, Emanuel, in: Naše řeč, 77, č. 4, 1994, s. 219-220
96

Jarní kluci

Horálek, Jan, in: Přítomnost, č. jaro, 2001, s. 59
97

K vymezení pojmu "měšťan"v pramenech k dějinám měst na Opavsku v 17. a 18. století

Korbelářová, Irena, in: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, C 2, 1995, s. 94-97
98

Jak to bylo s partyzány

Mikulka, Jiří, in: Časopis Matice moravské (Brno), 119, č. 2, 2000, s. 471-472
99

Kde jsou kořeny neobliby hovězího

Duben, Josef, in: Metro (Praha), 2001, s. 6, 3.9.2001
100

Ještě o kufru a kufrování

Kuchař, Jaroslav, in: Naše řeč, 84, č. 1, 2001, s. 54