Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Origin and meaning of particular words and idioms lieferte 1984 Treffer
121

...z historie našeho jazyka formou popularizační.

Němec, Igor, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 1, 1994, s. 48-49
122

Přehršel se mi nelíbil

Kuča, L., in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2002, 9.12.2002
123

Notorický dobrák?

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 2, 2002-03, s. 91-92
124

Dvě česká zoonyma ( rejsek, lejsek )

Rejzek, Jiří, in: Bádání o jazycích a literaturách : Prof. PhDr. Oldřichu Uličnému, DrSc., k životnímu jubileu, Praha, UK 2002, s. 117-120.
125

Patro není totéž co podlaží

Ptáčková, L., in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2003, 7.4.2003
126

Které názvy měsíců jsou již praslovanské?

Šaur, Vladimír, in: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí [JazRus], Brno, MU ; 2002, s. 78-83
127

Jejich jména zná každý, oni slávu nechtějí

bez autora, in: Lidové noviny (Praha), 2003, 6.1.2003
128

Pravidla i pro helmbrechtnice

Nývlt, Josef, in: Plzeňský deník, 2003, 18.6.2003
129

Odkud je české slovo král?

Vykypěl, Bohumil, in: Přednášky a besedy z 36. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 36], Brno, MU ; 2003, s. 152-160
130

Die kurze und bewegte Geschichte des Pronomens tenhleten

Berger, Tilman, in: Slavistische Beiträge (München), 319, 1993, s. 9-40