Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Práce obecné a celkové lieferte 496 Treffer
61

Die Etymologisierung von südslavischen Slangwörtern

Leschber, Corinna, in: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics [ThEmpSl], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2012, s. 61-68.
62

Czech stress in the context of West Slavic

Bethin, Christina Y., in: Where One's Tongue Rules Well : A Festschrift for Charles E. Townsend, Bloomington, Indiana Univ. 2002, s. 75-90
63

Sinkretizm v grammatičeskoj sisteme russkogo jazyka

Vobořil, Ladislav, in: Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXII. Olomoucké dny rusistů 04.-06. 09. 2013 : Rossica Olomucensia 53 [RosOl-Sb 53], Olomouc, UP ; 2014, s. 9-13
64

Podvečer s přítelem

Markovićová, Zvjezdana, in: Slovanský jih, 16, č. 6, 2016, s. 23-24
65

Konstitucija i ezik. Štrichi kăm ezikovata politika na Sărbija i drugite postsărbochărvatski republiki

Krejčí, Pavel, in: Bălgarskata ezikova politika v uslovijata na evropejska integracija i globalizacija, Plovdiv, Univ. izd. Paisij Chilendarski 2012, s. 150-162
66

Expression of information structure in West Slavic. Modeling the impact of prosodic and word-order factors

Šimík, Radek; Wierzba, Marta, in: Language, 93, č. 3, 2017, s. 671-709
67

Metonimija v sovremennom russkom jazyke. Semantičeskij i grammatičeskij aspekty

Birich, Aleksandr München 1995
68

Russkij jazyk v modeli "smysl-tekst"

Mel'čuk, Igor A. Moskva 1995
69

Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty dialogu a polylogu ruštině

Flídrová, Helena Praha 1989
70

Russkij jazyk. Najnowsze dzieje języków słowiańskich

Red. naukowy Širjaev, Evgenij Opole 1997