Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Práce obecné a celkové lieferte 496 Treffer
41

Language of eastearn Europe (an overview)

Palek, Bohumil, in: Actes du 18è collogue international de linguistique fonctionnelle SILF, Praha, 1992, s. 146-164
42

Nazvanija roždestvenskogo obrjadovogo chleba v južnoslavjanskich jazykach: bolgarskom, serbskom, chorvatskom i slovenskom

Koteva, Margarita, in: Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? [ZVLing] : Sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 17.-19. května 2004, Olomouc, UP ; 2006, s. 167-174
43

Iz slavjanskoj gidronimii. 4: Chorv. Zaym pataka, Molvica, rus. Polga, Pulbuš, blr. Ukoe, ukr. Psel, Pslo

Iliadi, Aleksandr I., in: Acta onomastica, 49, 2008, s. 149-153
44

Řeka Odra a kmen Obodritů

Nováková, Marie, in: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 10, 1969, s. 608-609
45

Rusko, Rusové a ruština v epoše globalizace

Gazda, Jiří, in: Klíčové problémy slovanských areálů, Brno, MU ; 2009, s. 7-16
46

Nový česko-makedonský slovník v kontextu česko-jihoslovanské lexikografie nového tisíciletí

Krejčí, Pavel, in: Studia Macedonica [StMac] : Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10.-13. června 2007 v Brně, Boskovice, Albert ; 2008, s. 50-74.
47

West Slavic accentuation

Kortlandt, Frederik, in: From Present to Past and Back : Papers on Baltic and Slavic Accentology, Frankfurt a. Main, Lang ; 2011, s. 86-107
48

Kategorija jednostavne (ne)odredenosti u južnoslavenskim jezicima

Karlić, Virna, in: Prolínání slovanských prostředí, Červený Kostelec, Praha, Mervart, FF UK 2012, s. 239-248.
49

Gwary białoruskie na zachodniej Smoleńszczyźnie - dzieje agonii

Jankowiak, Mirosław, in: Slavia, 82, č. 3, 2013, s. 315-332
50

Metamorfozy sovremennogo russkogo jazyka

Nedomová, Zdeňka, in: Areálová slavistika a dnešní svět [ASlav] : Monografie z filologicko-areálových studií, Brno, Tribun EU 2010, s. 203-210