Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2009CZ062133
AutorGazda, Jiří
Titel

Rusko, Rusové a ruština v epoše globalizace

ErschienenKlíčové problémy slovanských areálů, Brno, MU ; 2009, s. 7-16
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Práce obecné a celkové
Klassifikation (EN)General works
Schlagwörterruština; situace jazyková; komunikace; etiketa řečová; slova přejatá; anglicismy; slang; vulgarismy; žargon; zásoba slovní; dialogy; jazyky ohrožené; devalvace jazyka
Schlagwörter (DE)Russisch; Sprachsituation; Kommunikation; Lehnwörter; Anglizismen; Slang; Jargon, s; Wortschatz; Dialoge
AnmerkungRuská řečová etiketa, kultura dialogu; změny v řečovém chování v posledních 20 letech, změny ve slovní zásobě (přejatá slova, argot, mládežnický slang, profesní žargony), vzrůst pocitu ohrožení jazyka u dnešních Rusů
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/62133
PURLCitation link