Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Práce obecné a celkové lieferte 496 Treffer
101

Význam vícejazyčných tezaurů a lexikonů v jihoslovanském jazykovém prostoru pro vývoj spisovné slovinštiny, chorvatštiny a srbštiny (H. Megiser - 1592, F. Vrančić - 1595, I. Belostenec - 1740, V. Karadžić - 1818)

Nedvědová, Milada K., in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 241-245.
102

Etymologická lexikografie na slovanském jihu na počátku nového tisíciletí

Janyšková, Ilona, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 1101-1106.
103

K pojetí spisovnosti, hovorovosti a knižnosti v ruské lingvistické tradici

Trösterová, Zdeňka, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 339-344
104

Convergence in the development of South Slavonic and Greek pronominal systems

Bubeník, Vít, in: Linguistica Atlantica (Newfoundland), 15, 1993, s. 69-103
105

Bilingvizm, diglossija ili mnogojazyčije? Nekotoryje charakternyje čerty složivšejsja v g. Užhorode jazykovoj situacii

Taškovič, Oksana, in: Slavistika v moderním světě [Slav] : Konference mladých slavistů 3, říjen 2007, Červený Kostelec, Mervart ; 2008, s. 269-277.
106

Od praslovanské akcentuace k západoslovanské prozodii (s ohledem na češtinu)

Sukač, Roman, in: Slavia, 82, č. 1-2, 2013, s. 213-219
107

Srbové, Chorvati, Bosňáci a Černohorci a jejich jazyk/jazyky jako předmět univerzitní výuky

Krejčí, Pavel, in: Opera Slavica, 23, č. 4, 2013, s. 238-245
108

Jihoslovanské jazykové paradoxy a univerzitní výuka

Krejčí, Pavel, in: Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk - literatura - kultura - politika), Brno, Sojnek-Galium 2015, s. 367-373
109

Praslovanský akut

Sukač, Roman, in: Bohemica Olomucensia, 7, č. 3-4, 2015, s. 9-19
110

Odzwierciedlenie dychotomii 'dobry - zły' w historycznym nazewnictwie osobowym (na przykładzie pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego)

Smakulska, Joanna, in: Acta onomastica, 56, 2016, s. 182-192