Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Práce obecné a celkové lieferte 496 Treffer
31

Ivan Dorovský - lexikograf

Krejčí, Pavel, in: Slavista s duší básníka : Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského, Brno, Albert ; 2005, s. 17-22
32

Fenomen euroareału - sytuacja północnosłowiańskiej rodziny językowej

Marvan, Jiří, in: Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU (Kraków), 16, 2008, s. 147-189
33

O Leninově poměru k spisovnému jazyku

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 20, č. 6, 1969-70, s. 285-286
34

Antroponimični argumenty v istorii slov`jans'koji fonemy " f "

Karpenko, Jurij, in: Acta onomastica, 47, 2006, s. 265-271
35

Fonetična variativnost pri nazvanijata na njakoi životni (po danni ot južnoslavjanskata knižnina ot XV-XVII vek)

Lekova, Tatjana, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 163-179.
36

Russkije lingvostranovedčeskije realii kak koncepty nacional'nogo mentaliteta

Česnokov, I. I., in: Opera Slavica, 12, č. 2, 2002, s. 26-32
37

Jazyková identita a štandardizácia jazykov v životnom priestore juhovýchodnej Európy

Dudok, Miroslav, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 805-810.
38

Úloha překladů bible pro kodifikaci spisovných jazyků u jižních Slovanů

Nedvědová, Milada Kateřina, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 829-832.
39

Russkij jazyk v sovremennom Uzbekistane i jego perspektivy

Jadlovský, Tomáš, in: Opera Slavica, 13, č. 2, 2003, s. 53-56
40

K sociolingvistické situaci východoslovanských jazyků

Zatovkaňuk, Mikoláš, in: Slavia, 62, č. 3, 1993, s. 299-303