Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Česká pedolingvistika lieferte 230 Treffer
61

Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích řečového vývoje

Šulová, Lenka, in: Československá psychologie, 50, č. 4, 2006, s. 327-341
62

Limited effects of agreement errors on word monitoring in 5-year-olds

Smolík, Filip, in: Studie z aplikované lingvistiky, č. 1, 2011, s. 17-28
63

Analýzy dětských jednoslovných a raných víceslovných promluv

Doleží, Linda, in: Struny mysli : Kognice 2007, Ostrava, Montanex ; 2009, s. 246-257
64

První "gramatika"- osvojování češtiny dítětem

Saicová Římalová, Lucie, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 669-672.
65

Processing strategies in language acquisition

Pačesová, Jaroslava, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogicko-psychologická, č. I 25, 1991, s. 55-62
66

Direct and indirect analysis of phrasal comparatives: the case of children's Czech

Doleží, Linda; Smolík, Filip, in: Czech in Formal Grammar, München, LINCOM Europa ; 2009, s. 51-64
67

Diagnostika rané slovní zásoby rodičovskými dotazníky: přehled a pilotní studie

Votavová, K.; Smolík, Filip, in: Československá psychologie, 54, č. 3, 2010, s. 301-313
68

Měření jazykového porozumění u dětí v reálném čase sledováním očních pohybů

Smolík, F.; Lukavský, J., in: Československá psychologie, 53, 2009, s. 480-491
69

Reduction and elaboration in Czech coordinate structures: an elicited imitation task

Doleží, Linda, in: Complex Visibles Out There : Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure organized by Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, June 5-7, 2014, Olomouc, UP 2014, s. 387-399
70

Porozumění čtenému textu u dětí ve věku 7-9 let se zaměřením na kohezní prostředky

Bajerová, Kristýna, in: Studie z aplikované lingvistiky, 7, č. 2, 2016, s. 34-47