Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Česká pedolingvistika lieferte 230 Treffer
31

Vyjádření času: forma a její percepce. Příspěvek k poznání ontogeneze řeči a metajazyka česky mluvícího dítěte

Höflerová, Eva, in: Registre jazyka a jazykovedy (2) [RegJ 2] : Na počesť Daniely Slančovej, Prešov, FF Prešov. univ. ; 2014, s. 83-90.
32

Smisleni bezsmislici, ili za tova kak decata pejat pesni

Račeva, Margarita, in: Bălgarskata bochemistika dnes : Dokladi ot Nacionalnata naučna konferencija "Bălgarskata bochemistika dnes", provedena na 21 oktomvri 2011 g. v Sofija, Sofija, Paradigma 2012, s. 146-151
33

Jak se dítě slovy zmocňuje světa?

Čechová, Marie, in: O dieťati, jazyku, literatúre (Prešov), 1, č. 2, 2013, s. 7-14
34

The power of imageability. How the acquisition of inflected forms is facilitated in highly imageable verbs and nouns in Czech children

Smolík, Filip; Kříž, Adam, in: First Language (London), 35, č. 6, 2015, s. 446-465
35

Word order and information structure in Czech 3- and 4-year-olds' comprehension

Smolík, Filip, in: First Language (London), 35, č. 3, 2015, s. 237-253
36

Úskalí kvantitativní analýzy dětského slovníku

Chejnová, Pavla, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 165-169
37

Ztvárnění konfliktů v mluvených narativech dětí

Náhlíková, Anežka, in: Lidský život a každodennost v jazyce, Praha, FF UK 2016, s. 144-153
38

Acquisition of adverbs and pronominal adverbs in a Czech child

Chejnová, Pavla, in: Topics in Linguistics (Berlin), 18, č. 1, 2017, s. 32-47
39

Míra osvojenosti gramatických kategorií jmen a sloves u předškolního dítěte

Chejnová, Pavla, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 2, 2015, s. 90-98
40

Jazykové hry

Pišlová, Simona Praha 1996