Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Česká pedolingvistika lieferte 230 Treffer
11

Jazykové schopnosti žáků 1. stupně ZvŠ s přihlédnutím k romským dětem

Štěrbová, Ludmila, in: Speciální pedagogika, 6, č. 2, 1996, s. 16-20
12

K vyjadřování abstraktních významů v dětské řeči

Höflerová, Eva, in: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : Sborník příspěvků z odborných seminářů, Ostrava, PF OU ; 1999, s. 52-55
13

Myšlení v komplexech a jeho odraz v řeči

Höflerová, Eva, in: Čeština - jazyk slovanský [1] [Č-JSl 1] : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference pořádané k 10. výročí vzniku Ostravské univerzity a jako součást Evropského roku jazyků (Ostrava, listopad 2001), Ostrava, PF OU ; 2001, s. 146-152.
14

Komunikace dětí předškolního věku (1)

Židová, Eva, in: Češtinář, 17, č. 1, 2006-07, s. 5-15
15

K otázce vztahu pojem-slovo u dítěte

Pačesová, Jaroslava, in: Opuscula logopaedica in honorem Leonis Kaczmarek, Lublin, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej ; 1993, s. 175-180
16

I děti prožívají (svou) řeč

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 59, č. 5, 2008-09, s. 214-219
17

Módní výrazy v mluvených projevech žáků

Kyselová, Martina, in: Bohemistyka, 10, č. 3, 2010, s. 212-216
18

Dětské modlitby

Grygerková, Marcela; Lašťovičková, Michaela, in: Modlitba v umení : Súbor štúdií, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2006, s. 204-211
19

Transformace mluveného kódu do matematického symbolického kódu a naopak

Kaslová, Michaela, in: Multidisciplinární komunikace - problém a princip všeobecného vzdělávání, Praha, PF UK ; 2005, s. 266-282.
20

Zápletka v mluvených narativech dětí mladšího školního věku

Náhlíková, Anežka, in: Jazyk a kultúra (Prešov), 7, č. 25-26, 2016, s. 90-103