Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Krčmová, Marie lieferte 146 Treffer
61

Typy stylových norem dnešní češtiny

Krčmová, Marie, in: Přednášky a besedy z 27. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 27], Brno, MU ; 1994, s. 5-8
62

Obecná čeština

Krčmová, Marie, in: Přednášky a besedy z 33. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 33], Brno, MU ; 2000, s. 91-95
63

Slovník versus multimediální prezentace: odborný komunikát

Krčmová, Marie, in: Jazyková komunikácia v 21. storočí [JazKom21] : 4. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 13.-14. septembra 2000, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2001, s. 35-49.
64

Učastije zvukovogo urovnja teksta v formirovanii stilja sovremennych oratorskich vystuplenij

Krčmová, Marie, in: Vstreči etničeskich kul'tur v zerkale jazyka v sopostavitel'nom lingvokul'turnom aspekte, Moskva, Nauka 2002, s. 329-341
65

Aspetti sociolinguistici del confronto tra lingue

Krčmová, Marie, in: Studia slavistica et humanistica in honorem Nullo Minissi, Katowice, Wyd. Uniw. Śląskiego ; 1997, s. 233-238
66

Milan Jelínek jubilující

Krčmová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 5, 2002-03, s. 241-243
67

Moravský pohled na obecnou češtinu

Krčmová, Marie, in: Přednášky a besedy z 35. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 35], Brno, MU ; 2002, s. 104-109
68

Nad mluvou města Brna, zdroje - stav - vývoj

Krčmová, Marie, in: Mesto a jeho jazyk, Bratislava, Veda ; 2000, s. 67-74
69

Proměny běžně mluveného jazyka velkoměsta

Krčmová, Marie, in: Języky słowiańskie wobec współczesnych przemian w krajach Europy środkowej i wschodniej : Materiały konferencji z 23-25 IX 1992 r, Opole, WSP im. Powstańców Śląskich ; 1993, s. 119-125
70

Nářečí na Brněnsku

Krčmová, Marie, in: Město pod Špilberkem : O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí, Brno, Doplněk ; 1993, s. 55-65