Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Krčmová, Marie lieferte 146 Treffer
21

Co je to moravská výslovnost?

Krčmová, Marie, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 237-240
22

Slang - též z hlediska sociolingvistického

Krčmová, Marie, in: Studia slawistyczne opolsko-ostrawskie : Studia Slavica 2 [SlStO], Opole, Uniw. Opolski ; 1995, s. 33-38.
23

K sedmdesátinám Jana Chloupka

Krčmová, Marie, in: Naše řeč, 81, č. 2-3, 1998, s. 156-157
24

Milan Jelínek pětasemdesátiletý

Krčmová, Marie, in: Slovo a slovesnost, 59, č. 2, 1998, s. 155-157
25

Milan Jelínek - člověk a jeho osud

Krčmová, Marie, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 7-14
26

Dnešní problémy kultury mluveného projevu

Krčmová, Marie, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 107-112
27

Jubilant Jan Chloupek

Krčmová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 9-10, 1997-98, s. 228-229
28

Péče o češtinu

Krčmová, Marie, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 117-142
29

Proměny spisovné češtiny

Krčmová, Marie, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 143-152
30

Formální morfologie

Krčmová, Marie, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 164-176