Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Krčmová, Marie lieferte 146 Treffer
41

Cesta k překonání cizosti; bilingvní město

Krčmová, Marie, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 194-199
42

Nejen lexikum

Krčmová, Marie, in: Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti, Bratislava, Veda ; 1999, s. 38-44
43

Jazyk v komunikaci

Krčmová, Marie, in: Argumentace a umění komunikovat [Argumentace...], Brno, MU ; 1999, s. 221-228.
44

Výslovnost ve veřejném projevu

Krčmová, Marie, in: Argumentace a umění komunikovat [Argumentace...], Brno, MU ; 1999, s. 297-312.
45

Proměny mluvené komunikace a vývoj ortoepické normy

Krčmová, Marie, in: Języki słowiańskie 1945-1995. Gramatyka - leksyka - odmiany : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Opole, 20. - 22. 9. 1995 r, Opole, Uniw. Opolski ; 1995, s. 119-126
46

Vulgárnost a vulgarismus v krásné literatuře

Krčmová, Marie, in: Universitas, č. 5, 1992, s. 34-39
47

Otraženije češsko-nemeckogo bilingvizma v dovojennoj reči žitelej goroda Brno

Krčmová, Marie, in: Jazyk kak sredstvo transljacii kul'tury [JazSrTrK], Moskva, Nauka ; 2000, s. 213-219
48

Jazyk spojující

Krčmová, Marie, in: Človek a jeho jazyk 1 [ČlJaz 1] : Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého, Bratislava, Veda 2000, s. 23-30
49

Aktuelle Probleme der Sprachkultur des Tschechischen

Krčmová, Marie, in: Europäische Sprachkultur und Sprachpflege : Akten des Regensburger Kolloquiums, Oktober 1996, Tübingen, 1998, s. 169-178
50

Termín obecná čeština a různost jeho chápání

Krčmová, Marie, in: Čeština - univerzália a specifika 2 [Č-USp 2] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-19. 11. 1999, Brno, MU ; 2000, s. 63-77.