Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Krčmová, Marie lieferte 146 Treffer
51

Dialekt jako exponent stylových hodnot komunikátu

Krčmová, Marie, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 189-199
52

Rétorika mezi tradicí, přítomností a budoucností

Krčmová, Marie, in: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. 1. diel [Retrospektívne... 1] : Materiály z 3. konferencie o komunikácii Banská Bystrica - Donovaly 11.-13. septembra 1997, Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1999, s. 51-56
53

Dnešní běžně mluvená čeština

Krčmová, Marie, in: Přednášky a besedy z 36. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 36], Brno, MU ; 2003, s. 73-81
54

Sociolingvistický pohled na současnou češtinu

Krčmová, Marie, in: Přednášky a besedy z 29. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 29], Brno, MU ; 1996, s. 54-62
55

Bohemisté konferovali v Olomouci

Krčmová, Marie, in: Naše řeč, 77, č. 2, 1994, s. 92-96
56

Individuální a obecné ve zvukové stylizaci

Krčmová, Marie, in: Stylistyka a pragmatyka, Katowice, Wyd. Uniw. Śląskiego 2001, s. 261-267
57

Typy stylových norem dnešní češtiny

Krčmová, Marie, in: Přednášky z 26. běhu LŠSS [PřednBLŠSS], Brno, MU ; 1993, s. 23-26
58

Aktuální problémy kultury českého jazyka

Krčmová, Marie, in: Přednášky a besedy z 30. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 30], Brno, MU ; 1997, s. 75-86
59

Proměny mluvy města Brna

Krčmová, Marie, in: Přednášky a besedy z 31. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 31], Brno, MU ; 1998, s. 60-65
60

Nové jevy v češtině

Krčmová, Marie, in: Přednášky a besedy z 32. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 32], Brno, MU ; 1999, s. 58-66