Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Krčmová, Marie lieferte 146 Treffer
31

Syntaktická rovina jazyka

Krčmová, Marie, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 177-180
32

Styl a nauka o něm

Krčmová, Marie, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 196-201
33

Cizí, nebo jen jiní?

Krčmová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 3-4, 1998-99, s. 90-92
34

Rodinný slang

Krčmová, Marie, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 54-59.
35

Vztah písma a výslovnosti v současné češtině

Krčmová, Marie, in: Přednášky a besedy z 28. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 28], Brno, MU ; 1995, s. 45-51
36

Obecné a specifické v mluvě města Brna

Krčmová, Marie, in: Brno - město uprostřed Evropy : Referáty z mezinárodní konference konané ve dnech 2.-4. prosince 1993, Brno, Magistrát města Brna ; 1994, s. 88-91.
37

Rozhovor jubilujícího Učitele s žákyní při příležitosti životního jubilea prof. Jana Chloupka

Krčmová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. 1-2, 1998, s. 61-65
38

Rozbité zrcadlo. Nad textovou výstavbou současného popularizačního textu

Krčmová, Marie, in: Dyskurs naukowy : - tradycja i zmiana, Opole, Uniw. Opolski ; 1999, s. 271-281
39

O místo stylistiky v rámci věd o jazyce

Krčmová, Marie, in: Jazykověda, Ostrava, FF Ostravské univerzity ; 1994, s. 15-22.
40

Stálé komunikativní faktory a možnosti jejich využití při deskripci stylu

Krčmová, Marie, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banské Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 1, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 78-85.